Edinburgh Postnatal Depression Test

Ang mga bersyon ng mga pagsusulit na ito ay napatunayan sa pamamagitan ng pananaliksik nina Dr. Angelynn Sianghio-Lapada at Dr. Elisa Malvar-Cornelio, "Paghula ng Post-Partum Depression Batay sa Perinatal Risk Factors sa mga Pasyente ng San Juan de Dios Hospital," na ipinakita sa POGS convention 2021.
Nagawa kong tumawa at nakita ko ang nakakatuwang bahagi ng mga bagayUmaasa ako na masisiyahan sa mga bagaySinisi ko ang aking sarili kapag may mga maling bagay na nangyariNag-alala ako o nabalisa nang walang magandang kadahilananNakaramdam ako ng takot o biglang pagkatakot nang walang magandang dahilanNahihirapan akong makayanan ang mga bagayNaging sobrang malungkutin ako kaya nahirapan ako sa pagtulog:Nakaramdam ako ng lungkot at pagiging kahabag-habagNaging malungkutin ako na naging dahilan ng aking pag-iyakAng pag-iisip na saktan ang aking sarili ay nangyari sa akin© : Dra. Elisa Malvar-Cornelio MD, FPOGS, FPSMFM, FPSUOG